CMS Warszawa - Pracownia prób wysiłkowych i wydolnościowych
X
Pliki COOKIE są częścią Polityki prywatności W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Więcejna stronie Regulamin polityki prywatności i plików cookies
ROZUMIEM
slideshow

ERGOSPIROMETRIA
w Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

Czemu służy badanie. Wskazania
dotyczące badania ergospirometrycznego w Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

Ergospirometria (test wydolnościowy, spiroergometria) jest badaniem wysiłkowym sercowo - płucnym (cardio-pulmonary exercise test, CPET), wykorzystywanym na całym świecie u sportowców, osób amatorsko uprawiających sport, oraz pacjentów ze schorzeniami o różnym stopniu zaawansowania z poradni kardiologicznych, rehabilitacyjnych i pulmonologicznych. Do uznanych wskazań zalicza się m.in. ocenę wydolności fizycznej i odpowiedzi na leczenie chorych z przewlekłą niewydolnością serca celem zakwalifikowania do przeszczepu serca. Badanie pomaga również w ustaleniu przyczyn duszności i/lub zmniejszonej tolerancji wysiłku niejasnego pochodzenia (różnicowanie pomiędzy etiologią sercową a płucną). Badanie pozwala ocenić zmiany wydolności fizycznej i parametrów metabolicznych w odpowiedzi na trening lub leczenie. Ergospirometryczna próba wysiłkowa przeprowadzana jest w celu dokładnej oceny wydolności fizycznej organizmu na podstawie analizy wydychanych przez pacjenta gazów (tlenu i dwutlenku węgla). Jest to najbardziej zaawansowana metoda wyznaczenia progów i stref metabolicznych. Badanie umożliwia programowanie intensywności treningu fizycznego w ramach rehabilitacji, treningu rekreacyjnego, zdrowotnego lub sportowego.

Jakie parametry oznaczamy?
podczas badania ergospirometrycznego w Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

 • Maksymalne pochłanianie tlenu (VO2max),
 • Szczytowe pochłanianie tlenu (VO2peak),
 • Maksymalną tolerancję wysiłku wyrażoną w jednostkach METS lub Wat,
 • Ocena EKG wysiłkowego, reakcja ciśnienia, tętna i arytmii,
 • Współczynnik wymiany oddechowej (RER, VCO2/VO2),
 • Odpowiedź wentylacyjna (VE/VCO2, VE/VO2) (RER, VCO2/VO2),
 • Próg beztlenowy (AT) oraz punkt kompensacji oddechowej (RCP),
 • Wydolność beztlenową.

Badanie ergospirometryczne
w Pracowni Prób Wysiłkowych i Wydolnościowych Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

Plik przebieg badaniaPRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Pacjent powinien być zdrowy (bez ostrych chorób) i wypoczęty. Zaleca się aby sportowcy nie wykonywali ciężkich treningów na dwa dni przed badaniem. W przypadku zmęczenia wcześniejszym treningiem wyniki testu mogą być niemiarodajne. Należy spożyć lekki posiłek na ok. 3 godziny przed testem. Palenie papierosów, kawa oraz mocna herbata w dniu badania są niewskazane – mogą znacząco zaburzyć wyniki. Warto zabrać ze sobą dokumentację z wcześniejszych badań wydolnościowych oraz wedle możliwości i wskazań lekarza wyniki aktualnych badań dodatkowych. Należy zabrać ze sobą ręcznik do ocierania potu, strój i obuwie sportowe.

PRZECIWSKAZANIA DO BADANIA

Bezwzględne:

 • świeży zawał serca,
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia,
 • ostre choroby takie jak zator płucny, tętniak rozwarstwiający aorty, zapalenie wsierdzia,
 • niestabilna dławica piersiowa,
 • niestabilne hemodynamiczne zaburzenia rytmu serca,
 • niewyrównana niewydolność serca,
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia, czynne zapalenie wsierdzia,
 • ciężkie zwężenie zastawki aortalnej.
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia, czynne zapalenie wsierdzia,
 • zakrzepica kończyn dolnych,
 • niewyrównana astma oskrzelowa,
 • niewydolność oddechowa,
 • niepełnosprawność ruchowa uniemożliwiająca wykonanie próby.

Względne:

 • migotanie przedsionków z niekontrolowaną czynnością komór,
 • tachyarytmie lub bradyarytmie,
 • zaawansowany blok przedsionkowo-komorowy,
 • zaburzenia elektrolitowe,
 • zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej lub jego odpowiednik,
 • umiarkowana stenoza aortalna,
 • kardiomiopatia przerostowa,
 • istotne nadciśnienie płucne.

przebeig badania icoOPIS BADANIA

Nad prawidłowym przebiegiem badania i bezpieczeństwem pacjenta czuwa odpowiednio przeszkolony personel, w tym lekarz. Przed badaniem pacjent proszony jest o rozebranie się pasa w górę. Pielęgniarka przygotowuje skórę klatki piersiowej pacjenta do przyklejenia elektrod EKG. W przypadku obfitego owłosienia klatki piersiowej konieczne jest wygolenie włosów w miejscach przyklejenia elektrod. Elektrody są jednorazowego użytku, wykonane z pianki poliuretanowej lub włókniny. Do elektrod mocuje się kabelki, poprzez które pacjent zostaje połączony z komputerem analizującym elektrokardiogram (EKG). Ciągły zapis EKG jest widoczny na monitorze w trakcie całego badania. Ergospirometryczna próba wysiłkowa przeprowadzana jest na bieżni ruchomej, cykloergometrze lub ergometrze ręcznym. Na usta i nos nakładana jest specjalna silikonowa maska z ustnikiem połączonym przewodami z maszyną analizującą stężenia gazów oddechowych. Obciążenie wysiłkiem jest stopniowo zwiększane, w zależności od wybranego protokołu – w sposób ciągły lub skokowy. Zwiększanie obciążenia odbywa się poprzez przyspieszenie przesuwu chodnika i zwiększenie kąta nachylenia bieżni ruchomej lub wzrost oporu pedałów cykloergometru. Po osiągnięciu żądanych parametrów lub przy pojawieniu się wskazań do przerwania badania, lekarz decyduje o zakończeniu próby. Próba może być również przerwana w każdym momencie na życzenie pacjenta lub przy pojawieniu się niepokojących objawów. Po wysiłku następuje etap odpoczynku w pozycji siedzącej, następnie pacjent jest odłączany od aparatury a elektrody są odklejane i wyrzucane. Całe badanie trwa od 15 do 30 minut.

INFORMACJE, które należy zgłosić wykonującemu badanie

Dla uzyskania miarodajnego wyniku konieczna jest ścisła współpraca pacjenta z technikiem i lekarzem wykonującym próbę wysiłkową. W czasie badania pacjent powinien natychmiast informować o pojawianiu się jakichkolwiek dolegliwości (ból w klatce piersiowej, bóle głowy, kończyn dolnych, duszność, zawroty głowy, szum w uszach itp.). Należy jednak pamiętać, że zmęczenie jest zjawiskiem normalnym w przypadku badań obciążeniowych. Nieuzasadnione żądanie przedwczesnego przerwania próby uniemożliwi uzyskanie oczekiwanych informacji.

Możliwe POWIKŁANIA/ ZAGROŻENIA

Próba wysiłkowa jest badaniem bezpiecznym. Do najczęściej obserwowanych objawów zalicza się ból w klatce piersiowej, duszność, arytmię, zawroty głowy, zasłabnięcie, spadek ciśnienia tętniczego, ból kończyn dolnych. U wyjątkowo wrażliwych osób mogą wystąpić skórne objawy alergii kontaktowej w miejscu przyklejenia elektrod lub przylegania maski. Uczucie zmęczenia po badaniu może utrzymywać się do kilku godzin. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku.

Już teraz zapraszamy na badania ergospirometryczne
w Centrum Medycyny Sportowej Warszawa

Do wykonania badania ergospirometrycznego wymagane jest skierowanie od lekarza!

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo konieczne jest udzielenie zgody na przeprowadzenie badania. Dostarczenie nam wypełnionego dokumentu "Zgoda Pacjenta na świadczenie zdrowotne" świadczy o tym, że akceptujecie Państwo Regulamin polityki prywatności.

Zapisy pod numerami telefonów:
22 592 93 05 ... do 10

Lokalizacja
Centrum Medycyny Sportowej - Warszawa

Kontakt
z Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie

ADRES

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

E-mail

rejestracja@cms.waw.pl
sekretariat@cms.waw.pl
iod@cms.waw.pl

Godziny pracy

Pon - Pt: 7.30 - 20.00
Sb: 9.00 - 14.00

LOKALIZACJA I DOJAZD

Dojazd i dojście

CMS i wracasz do gry!